Vệ sinh hằng ngày nhà máy

 

Tổng vệ sinh văn phòng làm việc công an Linh Trung

 

Tổng vệ sinh LDG

 

Tổng vệ sinh nhà máy nhiệt điện

 

Vệ sinh mặt ngoài bệnh viện đa khoa Bình Định

 

Vệ sinh mặt ngoài kem tự chọn

 

Hoạt động vui chơi công ty